dominoqq gb777 mixparlay pkv games poker qq slot raffi ahmad bandarqq dominoqq pkv games poker qq Mix Parlay slot depo 25 bonus 25 judi bola euro slot depo 5k slot depo 25 bonus 25 slot raffi ahmad slot bonus new member judi bola euro pkv games judi bola euro slot raffi ahmad mix parlay
define('DISALLOW_FILE_MODS',true); Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības - Jumpspace

FAQ

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Uzņēmums apstrādā par datu subjektu, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JUMP SPACE”, reģistrācijas numurs 50103996471, juridiskā adrese – Krasta iela 52, Rīga, LV-1003.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši ES VDAR prasībām.

Uzņēmums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Gadījumā, ja datu subjektam šķiet, ka viņa tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts var iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši datu subjekta pastāvīgajai dzīvesvietai.