dominoqq gb777 mixparlay pkv games poker qq slot raffi ahmad bandarqq dominoqq pkv games poker qq Mix Parlay slot depo 25 bonus 25 judi bola euro slot depo 5k slot depo 25 bonus 25 slot raffi ahmad slot bonus new member judi bola euro pkv games judi bola euro slot raffi ahmad mix parlay
define('DISALLOW_FILE_MODS',true); Vispārīgā informācija - Jumpspace

FAQ

Šie personas datu apstrādes noteikumi, turpmāk saukti – Noteikumi, nosaka datu apstrādātāja pienākumus attiecībā uz personas datu aizsardzību, datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu un datu apstrādātāja prasību ievērošanu visos pakalpojuma sniegšanas posmos.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUMP SPACE”, reģistrācijas numurs 50103996471, juridiskā adrese – Krasta iela 52, Rīga, LV-1003, elektroniskā pasta adrese info@jumpspace.lv, tālrunis 29637174, turpmāk saukts – Uzņēmums.

Noteikumu mērķis ir reglamentēt tiesības un pienākumus, lai ievērotu visu nacionālo Datu aizsardzības tiesību aktu prasības, galvenokārt sauktu par ES VDAR, kas ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija. Noteikumos nodrošināts, ka personiskā informācija par personām netiek izmantota nelikumīgi vai nekļūst nelikumīgi pieejama jebkurām citām personām, nodrošinot reģistrēto personu tiesības un nodrošinot principus saskaņā ar ES VDAR 5. pantu.